fbpx
Політика
Вартiсть долара наближається до позначки 30 гривень. Що далі?

Занепокоєння, страх, панiка – такi вiдчуття охоплюють українцiв, шокованих цифрами навпроти долара i євро в обмiнниках. У продажу “зелений” уже перевалив за 29 гривень, а євро – за 31. Народ не стримує емоцiй. Однi роблять апокалiптичнi прогнози, мовляв, долар може подорожчати i до 40, i до 50 гривень. Iншi в’їдливо жартують: “3200 гривень – не нова мiнiмальна зарплата, це нова цiна 100 доларiв.

“Панiкувати не варто, – заспокоює економiст Вiктор Скаршевський. – Ситуацiя зi зростанням готiвкового курсу бiльше схожа на спекуляцiю. Так, є сезонний фактор: i 2015 року, i 2016-го, i цього року ми спостерiгали в сiчнi девальвацiю гривнi, тому що надходження вiд експортерiв зменшуються, а зовнiшнiх кредитiв Україна не отримує.

Також до сезонного додається психологiчний фактор. Банкрутство “Платинум Банку” призвело до того, що потрiбно виплатити понад 4 мiльярди гривень. Виплати почнуться не ранiше нiж через мiсяць. Та люди, очiкуючи додаткової маси гривнi на ринку, намагаються купити долари вже тепер.

Крiм того, новий виток панiки серед населення спричинила нещодавня нацiоналiзацiя Приватбанку: усi, хто боїться втратити свої депозити в банку, бiжать забирати грошi й купувати долари. Таким чином вони пiдiгрiвають спекулятивнi очiкування продавцiв готiвкової валюти”.

“Рiзке зниження курсу гривнi щодо долара – результат продовження спекуляцiй на валютному рику, де Нацбанк виступає не як Центробанк, що повинен завадити таким тенденцiям, а як провокатор продовження девальвацiї, – додає голова Комiтету економiстiв України Андрiй Новак. – Уряд на пару з НБУ зацiкавлений у штучнiй девальвацiї гривнi, щоб убити двох зайцiв. По-перше, щоб досягти iнфляцiйного ефекту, завдяки чому наповнюються державний i мiсцевий бюджети. По-друге, щоб задовольнити апетити експортерiв — головних фiнансово-промислових груп i “власникiв” парламентських полiтичних сил. Усе це вiдбувається за рахунок як простих громадян, так i тих пiдприємств, якi не є експортерами”.

Голова Комiтету економiстiв України Андрiй Новак упевнений: вже понад рiк у нас немає економiчних причин для девальвацiї гривнi, зокрема, через велику зовнiшню фiнансову пiдтримку, яку Україна одержує з рiзних джерел – вiд МВФ, Свiтового банку, ЄБРР, Європейського iнвестицiйного банку. До того ж, за пiдсумками 2016 року, населення продало на 2,5 мiльярда доларiв бiльше, нiж купило, тобто пiдвищеного попиту на iноземну валюту немає. Однак НБУ майже щомiсяця знаходить новi пояснення девальвацiї гривнi… Зокрема, цього разу Нацбанк пояснив зниження курсу гривнi “традицiйним для перших мiсяцiв року сезонним спадом дiлової активностi”. Мовляв, зменшився виторг вiд експорту агрокультур – основного джерела валюти в осiннi мiсяцi.

– Нацбанк часто дивує нас своїми поясненнями, – каже Юрiй Прозоров, президент Українського товариства фiнансових аналiтикiв. – Насправдi пояснення НБУ зроблено для того, щоб дещо завуалювати нашi внутрiшнi причини розхитування валютного курсу. У нас є надлишкова гривнева маса. Вона була пущена в обiг у зв’язку iз закiнченням бюджетного року.

– На мою думку, тут, найiмовiрнiше, дiють фактори сiрого ринку, тобто конвертацiя готiвкової гривнi переважно населенням в iноземну валюту, – додає Дмитро Чурiн, голова аналiтичного вiддiлу IК “Eavex Capital”. – Власне, наприкiнцi грудня чимало українцiв отримали бонуси або премiї за 2016 рiк у гривнях i намагаються конвертувати їх.

– Головними факторами впливу на гривню є не лише нацiоналiзацiя Приватбанку й вiдтiк iз нього лiквiдностi, – вважає Андрiй Шевчишин, старший аналiтик ГК “Forex club”. – Негативу додала лiквiдацiя “Платинум банку”. Також стало вiдомо про розслiдування НАБУ дiяльностi голови НБУ, що теоретично може призвести до змiн у Нацбанку. Ще один чинник – дипломатичний тон Дональда Трампа щодо РФ, який формує для України ризики втрати пiдтримки з боку США. Також є небезпека надлишкової емiсiї гривнi для забезпечення прийнятих бюджетних планiв, Фонду гарантування вкладiв фiзосiб, Приватбанку, пiдвищення зарплат на тлi слабких податкових надходжень. У результатi вiльна гривнева лiквiднiсть, яка є на руках у населення, йде на купiвлю валюти.

-Тепер усi чекають, що найближчим часом вирiшить Рада директорiв Мiжнародного валютного фонду щодо наступного траншу Українi. Чи впливає це очiкування на курс?

Ю. Прозоров: – Надходження мiльярда доларiв кардинально нiчого не змiнить, бо це дуже мала сума.

– Що буде з курсом найближчим часом?

Д. Чурiн: – Навiть якщо долар на готiвковому ринку сягне 30 гривень, потiм вiн вiдкотиться ближче до позначки 28 гривень за долар.

Ю. Прозоров: – Найбiльш iмовiрний на цей рiк курс, близький до 30 гривень за долар.

А. Шевчишин: – Психологiчно є ймовiрнiсть побачити курс на рiвнi 30 гривень за долар, а це означає, що валюту будуть притримувати до досягнення цих позначок або до вирiвнювання балансу ринку. Ринок може вирiвнятися завдяки притоку валюти чи шляхом обмеження попиту. Як буде цього разу, залежить вiд дiй НБУ та лiквiдностi.

Читайте також: Як допомогти школяреві зробити правильний вибір: де можна познайомити дитину з сучасними професіями

Джерело.

facebook