fbpx
Дозвілля
Пенсiя кожного пенсiонера мала би бути щонайменше на 80% вищою вiд теперiшньої

З початку травня зрiс прожитковий мiнiмум. Деякi пенсiонери отримали до своїх виплат мiзерну надбавку — 65 — 100 гривень, а iншi — дулю з маком, бо пiдвищення торкнулося не всiх.

У жовтнi прем’єр Гройсман пообiцяв знову пiдвищити пенсiї, осучаснивши їх. За розрахунками Мiнсоцполiтики, пенсiї половини пенсiонерiв зростуть на 50 — 1000 гривень.

Цю “реформу” уряд подає як великий прорив, турботу про пенсiонерiв. Забуваючи при цьому сказати, що iндексацiя та осучаснення пенсiй — прямий обов’язок держави, бо вони передбаченi чинним законодавством.

Якби свого часу нашi чиновники не заморозили iндексацiю пенсiй та вчасно їх осучаснювали, то сьогоднi мiнiмальна пенсiя становила б не 1312 гривень, а 2361 гривню, а середня — 2700 — 2800 гривень! — Якими законами передбачено осучаснення пенсiй?

— Є два шляхи осучаснення. Перший — iндексацiя, другий — збiльшення пенсiй на величину зростання середньої зарплати, — пояснює Олександр Ткач, директор ТОВ “Пенсiйно-актуарний консультант”. — Адже якщо людина виходила на пенсiю десять рокiв тому, то зрозумiло, що купiвельна спроможнiсть ранiше призначеної їй пенсiї набагато нижча, нiж призначеної сьогоднi.

Пенсiя замiнює людинi втрачений заробiток. Мiжнародними нормами передбачено, що замiщення заробiтку пенсiєю має становити, скажiмо, за рекомендацiєю Мiжнародної органiзацiї працi, — 40%, за нормами ЄС — 60 — 65%. Україна як держава, що приєдналася до всiх цих мiжнародних норм, повинна осучаснювати пенсiї, навiть якщо це не передбачено українським законодавством.

Крiм того, стаття 42 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування” передбачає, що пенсiї iндексуються так само, як i iншi грошовi доходи населення, якщо iндекс iнфляцiї перевищує 103% (до 1 сiчня 2016 року порiг iндексацiї був 101%).

Але зауважу, що iндексуватися має величина прожиткового мiнiмуму, тобто мiнiмальна пенсiя. А все, що перевищує її розмiр, iндексацiї не пiдлягає, а пiдлягає осучасненню, виходячи з того, як змiнювалася середня зарплата за той перiод, коли людина вийшла на пенсiю.

До 2012 року осучаснення здiйснювали дуже просто. До 1 березня Пенсiйний фонд автоматично робив перерахунок пенсiї на вiдповiдний коефiцiєнт пiдвищення, який визначав Кабмiн, виходячи iз середньої зарплати за минулий рiк. Цей коефiцiєнт дорiвнював не менш нiж 20% темпу зростання середньої заробiтної плати, — 1,15 — 1,22.

— Що сталося далi? Чому пенсiї перестали осучаснювати й iндексувати?

— У 2013 роцi роцi з’явилися розумники в командi Азарова, якi порахували, що iнфляцiя в найближчi роки буде невеликою в Українi. I оскiльки зарплата в нас коригується на iнфляцiю, то можна собi дозволити й коригувати пенсiю на iнфляцiю. Але не тiльки ту частину, що залежить вiд прожиткового мiнiмуму, а весь розмiр пенсiї. I ось у 2013 роцi зробили поправку до пункту 3 статтi 42, якою передбачили, що пенсiї пiдвищуватимуться на офiцiйний iндекс iнфляцiї.

Потiм настав 2014 рiк, ухвалили Закон “Про заходи щодо запобiгання фiнансовiй катастрофi”, яким тимчасово зупинили дiю норми про iндексацiю пенсiй. Виникла ситуацiя, коли у 2012 роцi пенсiї перерахували, тобто осучаснили, але розрахунок йшов iз зарплати 2008 року, тобто 1100 гривень. Й жодного осучаснення вiдтодi бiльше не вiдбулося. Як результат — тi, хто виходив на пенсiю до 2012 року, отримують значно нижчу пенсiю, нiж фахiвцi з аналогiчним стажем та квалiфiкацiєю, якi виходили на пенсiю минулого чи цього року, адже в розрахунок останнiх береться у три рази вища середня зарплата. Тобто понад 7 мiльйонiв українцiв мають розрахунковий базовий розмiр пенсiї навiть менший вiд прожиткового мiнiмуму. –

– Якою б мала бути сьогоднi мiнiмальна та середня пенсiя, якби її вчасно осучаснювали?

— Осучаснення пенсiї має компенсувати вплив iнфляцiї. Якщо дiяти вiдповiдно до тiєї норми, яка скасована чи тимчасово зупинена, то за 2014, 2015, 2016 роки iндекс iнфляцiї становив вiдповiдно 43,3%, 24,9% та 12,4%, тобто дорiвнює 80,6% за цi роки. Я вже не беру девальвацiю, бо пенсiйний закон враховує тiльки iнфляцiйнi процеси. Неважко пiдрахувати, що мiнiмальна пенсiя мала б становити не 1312 гривень, а на 80% бiльше — 2361 гривню, а середня — в межах 2700 — 2800 гривень, але аж нiяк не 1600 — 1700 гривень!

А якщо уряд Гройсмана каже, що вашу нинiшню пенсiю 1312 гривень ми осучаснимо до 1500 гривень, то це лукавство, манiпуляцiї. Одним урядовцi докинуть 50 гривень, iншим — 500 й в очах мiльйонiв пенсiонерiв будуть великими благодiйниками.

Так зване осучаснення вiд Гройсмана буде умовним, бо не вiдображатиме впливу iнфляцiї на купiвельну спроможнiсть пенсiї. Ще раз повторюю — якщо по-справедливому, то всi пенсiї мають бути збiльшенi на 80,6%.

Леся ЯСИНЧУК, Експрес

Читайте також: Гуглити хвороби дітей шкідливо, – вчені

Джерело.