fbpx

Нова соцдопомога: кому, скiльки та чому

Разом iз пiдвищенням прожиткового мiнiмуму з 1 травня зросли й деякi види соцiальних виплат.

Вiд цього часу прожитковий мiнiмум становитиме 1624 гривнi, пише Експрес. Разом iз цим зростуть “декретнi”, мiнiмальна пенсiя, допомоги одиноким матерям, виплати на дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування, а також допомоги iнвалiдам iз дитинства, дiтям-iнвалiдам та iншi.

Деталi розповiв Василь Гельбич, начальник вiддiлу житлових субсидiй, соцiальних виплат та допомог департаменту соцзахисту населення облдержадмiнiстрацiї. — Для яких категорiй населення i на скiльки зростає прожитковий мiнiмум?

— З 1 травня прожитковий мiнiмум зросте на 80 гривень — до 1624 гривень. Наступного пiдвищення, ще на 76 гривень, слiд чекати з 1 грудня, тодi прожитковий мiнiмум становитиме вже 1700 гривень.

Щоправда, для рiзних соцiальних та демографiчних груп прожитковий мiнiмум рiзний. Тому з 1 травня для дiтей вiком до 6 рокiв вiн зросте на 71 гривню i становитиме 1426 гривень, для дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв — 1777 гривень, тобто на 88 гривень бiльше, нiж дотепер. Для працездатних осiб з 1 травня прожитковий мiнiмум збiльшиться на 84 гривнi — до 1684 гривень. Що ж до осiб, якi втратили працездатнiсть, то для них прожитковий мiнiмум (мiнiмальна пенсiя) зросте лише на 65 гривень i становитиме 1312 гривнi.

— Як пiдвищення прожиткового мiнiмуму вплине на розмiр соцiальних допомог?

— Пiдвищення прожиткового мiнiмуму вплине на розмiр не всiх соцiальних допомог, а лише тих, якi прив’язанi до цього мiнiмуму.

— Про якi саме соцдопомоги йдеться?

— Зокрема, про допомогу у зв’язку з вагiтнiстю та пологами. Так званi декретнi. Вони збiльшаться на 21 гривню i становитимуть з 1 травня щонайменше 421 гривню. Загалом ця допомога надається у розмiрi 100% середньомiсячного доходу (стипендiї, грошового забезпечення, допомоги з безробiття тощо) жiнки. Та вона не може бути менш нiж 25% розмiру встановленого прожиткового мiнiмуму для працездатної особи з розрахунку на мiсяць. Йдеться про 1684 гривнi. Тобто цi 421 гривня — це найменший розмiр допомоги у зв’язку з вагiтнiстю та пологами, який може бути.

До речi, тi самi “декретнi” виплачують також усиновлювачам i тим, хто взяв пiд опiку дитину, але протягом двох мiсяцiв з дня її народження.

З 1 травня також зросте допомога на дiтей одиноким матерям. Якщо мати сама виховує дитину до 6 рокiв, то максимальний розмiр виплати в такому разi становитиме 1426 гривень. На дитину вiком вiд 6 до 18 рокiв максимальний розмiр допомоги становитиме 1777 гривень. А на дiтей вiком вiд 18 до 23 рокiв — 1684 гривнi.

Розмiр державної соцдопомоги малозабезпеченим сiм’ям визначається як рiзниця мiж прожитковим мiнiмумом для сiм’ї i її середньомiсячним сукупним доходом. Проте ця виплата не може бути бiльш нiж 75 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму для сiм’ї.

Встановлюється окремо розмiр прожиткового мiнiмуму для рiзних соцiальних i демографiчних груп.

Зокрема, для працездатних осiб з 1 травня прожитковий мiнiмум становитиме 353,64 гривнi — 21% вiд 1684 гривень (дотепер — 336 гривень). Для осiб, якi втратили працездатнiсть, та iнвалiдiв вiн зросте на 65 гривень i становитиме 1312 гривень (100% прожиткового мiнiмуму цiєї категорiї осiб). Для дiтей вiком до 6 рокiв — 1212,10 гривнi — 85% вiд 1426 (бiльше на 60,35 гривнi, нiж дотепер); для дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв — 1510,45 гривнi — 85% вiд 1777 гривень (зростання на 74,8 гривнi); для дiтей вiком вiд 18 до 23 рокiв (за умови навчання) — 1431,40 гривнi — 85% вiд 1684 гривень (зростання на 71,4 гривнi).

— Малозабезпеченi також отримуватимуть виплати бiльших розмiрiв?

— Вiдповiдно до Закону “Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм’ям”, для кожної дитини (крiм дитини-iнвалiда), яка входить до складу малозабезпеченої сiм’ї, рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму збiльшується на 10%. Для кожної дитини-iнвалiда, для кожної дитини, у якої один або обоє батькiв є iнвалiдами I або II групи — на 20%. Розмiр державної соцiальної допомоги збiльшується на кожну дитину вiком до 13 рокiв на 250 гривень. На кожну дитину вiком вiд 13 до 18 рокiв — на 500 гривень. Зрештою тим, хто здобув статус особи, яка проживає, працює чи навчається на територiї населеного пункту зi статусом гiрського, рiвень прожиткового мiнiмуму теж збiльшується на 20%.

— А допомога, яку виплачують у зв’язку з iнвалiднiстю, теж зростає з 1 травня?

— Так, розмiр соцдопомоги iнвалiдам iз дитинства та дiтям-iнвалiдам з 1 травня теж зростає. Для iнвалiдiв iз дитинства I групи пiдгрупи А вiн становитиме 2695,40 гривнi (зростання на 133,5 гривнi), пiдгрупи Б — 1968 гривень (зростання на 97,5 гривнi). Iнвалiди з дитинства II та III груп й дiти-iнвалiди отримуватимуть на 65 гривень бiльше — 1312 гривень.

Допомога на дiтей-iнвалiдiв до 6 рокiв з надбавкою на догляд становитиме 1631,40 гривнi, на дiтей-iнвалiдiв пiдгрупи А до 6 рокiв з надбавкою на догляд — 2344,40 гривнi, на дiтей-iнвалiдiв пiдгрупи А вiд 6 до 18 рокiв з надбавкою на догляд — 2695,40 гривнi; на дiтей-iнвалiдiв вiд 6 до 18 рокiв з надбавкою на догляд — 1806,90 гривнi; на дiтей-iнвалiдiв, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, — 1377,60.

Соцдопомога на дiтей-iнвалiдiв пiдгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 рокiв з надбавкою на догляд становитиме 2803,60 гривнi; на дiтей-iнвалiдiв, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 рокiв з надбавкою на догляд — 2090,60 гривнi; на дiтей-iнвалiдiв пiдгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, вiд 6 до 18 рокiв з надбавкою на догляд — 3154,60 гривнi; на дiтей-iнвалiдiв, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, вiд 6 до 18 рокiв з надбавкою на догляд — 2266,10 гривнi.

З 1 травня також зростає надбавка на догляд одиноких малозабезпечених осiб, якi за висновком лiкарсько-консультативної комiсiї потребують постiйного стороннього догляду й одержують пенсiю за вiком або за вислугу рокiв чи через iнвалiдiв (крiм iнвалiдiв I групи) до 393,60 гривнi замiсть 374,40. А також — надбавка на догляд малозабезпеченим iнвалiдам I групи, якi одержують пенсiю за вiком або за вислугу рокiв чи через iнвалiднiсть — 196,80.

Крiм того, максимальний розмiр тимчасової держдопомоги дiтям до 6 рокiв, батьки яких не платять алiментiв чи не можуть утримувати дитину або ж мiсце їхнього проживання невiдоме, з 1 травня становитиме 713 гривень. Якщо ж iдеться про таких дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв, для них передбачена ця виплата в розмiрi максимально 888,50 гривнi. Щомiсячна грошова допомогамалозабезпеченiй особi, яка проживає разом з iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, на його догляд становитиме щонайбiльше 1624 гривнi.

— Кому не слiд розраховувати на збiльшення розмiрiв соцвиплат?

— Розмiр допомоги при народженнi дитини з 1 травня не змiниться. Жiнкам i надалi виплачуватимуть 41 280 гривень: одноразово — 10 320 гривень та щомiсячно — по 860 гривень протягом 3 рокiв.Допомога з догляду дитини до досягнення нею трирiчного вiку теж залишатиметься такою, як i дотепер, — 130 гривень на мiсяць. Зрештою, ця виплата жiнок, якi народжували дiтей пiсля 1 липня 2014 року, не стосується. 130 гривень виплачують упродовж року тим жiнкам, у яких закiнчився строк виплати допомоги при народженнi першої дитини (минуло 24 мiсяцi) i якi народжували дiтей до 1 липня 2014 року.

Богданна МАРТИНИК

Читайте також: Експерти назвали нову дату виходу iPhone 8

Джерело.

You cannot copy content of this page