fbpx

Невже молитва й віра допомагають людині долати найважчі труднощі й хвороби?! Науковці стверджують, що так

За даними норвезьких вчених з Унiверситету науки й технiки, iснує чiткий зв’язок мiж часом, проведеним у храмi, та регуляцiєю показникiв артерiального тиску. То невже релiгiйнiсть, молитва й вiра справдi допомагають людинi долати найважчi труднощi, зокрема, хвороби?

Про це розповiв Михайло Лазорик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапiї Ужгородського нацiонального унiверситету, патентознавець, заслужений винахiдник України.

– Ви експериментально довели: молитва сприяє оздоровленню людини через кpoв. Завдяки чому отримали єдиний у свiтi патент на таку тематику. А яким був шлях до такого висновку?

– Упродовж своєї наукової дiяльностi я займався дослiдженнями кpовi. Вивчав змiни показникiв кpoвi пiд дiєю медикаментiв, голкотерапiї, мiнеральних вод. А паралельно iз науковою дiяльiнстю я вiдстежував вплив релiгiї та вiри на здоров’я людини. От завдяки такому поєднанню й виникла iдея провести експеримент, аби довiдатися, як молитва впливає на показники кpовi.

Подумайте, наскiльки важливою є ця субстанцiя. Аби врятувати життя людини, проводять переливання кpовi. Це та рiдина, котра пiдтримує нашу життєдiяльнiсть, омолоджує органiзм, доставляє до всiх органiв кисень. Навiть у церквi, пiд час причастя ми п’ємо кpoв Христа, як найбiльш життєдайну силу, найцiннiше, що є в людини.

– За яким принципом проходив експеримент?

– У ньому взяли участь українцi вiком вiд 25 до 60 рокiв (зiзнаюся, я також вирiшив перевiрити цей вплив на собi), котрi потерпали вiд недуг опорно-рухового апарату, больових синдромiв, захворювань шлунково-кишкового тракту.

Спершу у всiх брали кpoв з пальця та з вени. Дуже важливо, що ми вирiшили перевiряти змiни показникiв двох вiддiлiв судинного русла – капiлярного та венозного, завдяки цьому отримали бiльш точнi результати. Далi була основна частина експерименту – молитва. Слова таких молитов як “Отче наш”, “Вiрую”, “Богородице Дiво” мали читати або самi учасники експерименту, або хтось iнший (бо були люди, котрi вiдмовлялись молитися). А пiсля цього ми знову брали в них аналiз кровi.

– I що показали результати цих аналiзiв?

– У медицинi достовiрним вважається результат, згiдно з яким показники змiнюються не менш нiж на 33 %. Так от, в одного учасника експерименту, у котрого пiсля важкої автокaтaстpофи вже починали гнити кiстки, лiкування не допомагало, ситуацiя була безвихiдною, показники кpовi змiнилися на 500 – 600 %. Що найважливiше, пiсля молитви агресивнi показники в кpoвi падали, знижувався рiвень запального процесу. Цьому молодому чоловiковi пiсля експерименту одразу стало легше.

Читайте також: 10 причин, чому молитва завжди варта витраченого вами часу

Але не всiм вдалось досягти такого миттєвого результату. Були люди, у котрих показники кpовi змiнювалися на 200 – 300 %, та це ж також доволi потужний результат.

– Ви сказали, що були люди, котрi вiдмовлялися молитися, а в них якi були результати?

– Органiзм кожного сприйняв молитву надзвичайно позитивно. Я можу сказати, що при вiдсутностi вiри молитва допомагає дещо менше, але все одно допомагає! Захиснi сили органiзму покращуються, дiя негативних чинникiв поступово знешкоджується. Якщо ж людина вiрить i щиро молиться, результат буде кращим.

Можу вас запевнити, молитва оздоровлює! Я вважаю, що стовбуровi клiтини пiд час молитви починають видiлятись у великiй кiлькостi. Вони здатнi перетворюватися у клiтини для iнших органiв, наприклад, для м’яза сеpця, печiнки, ниpки. Тобто, молитва може сприяти бiльш iнтенсивному оновленню органiзму. Органи починають вiдновлюватися в своїй структурi.

Отже, молитва позитивним чином впливає на iмунно-компетентнi клiтини, завдяки чому людина може швидше оздоровитися.

Джерело.

You cannot copy content of this page