fbpx

Ікони справді можуть зцілювати, але не всі

У дні різдвяних свят ми найбільше схильні вірити у диво. Особливо якщо це стосується позбавлення від хвороб та зцілення.

— Люди вірять, що молитва, вознесена до чудотворних iкон, може подарувати зцiлення… Це правда?

— Справдi, є чудотворнi iкони, якi протягом столiть зцiлювали, захищали людей вiд ворогiв та хвороб. Але далеко не всi iкони мають такi властивостi, а сучаснi — й поготiв, — каже Дмитро Степовик, доктор богословських та фiлософських наук, вiдомий мистецтвознавець, академiк АН Вищої школи України, професор історії культури Українського вільного університету в Мюнхені.

Як правило, чудотворнi властивостi мають зображення Пресвятої Богородицi, яка завжди присутня духом при iконi. I пiд час щирої молитви Господь через неї творить диво. А також через лики деяких святих — наприклад, святого Миколая. Через такi iкони до нас надходить любов Всевишнього. Сама iкона є провiдником Божої чудотворної сили.

Описано випадки, коли iкони повертали зiр слiпим — але ж вони навiть не дивилися на неї! Проте спiлкувалися з Богом через неї, щиро молилися. Цiннiсть iкони в тому, що вона є носiєм образу святого, а саме чудотворiння робить Бог. Дива бувають, треба лише в це щиро вiрити…

— Для багатьох людей факт мироточення iкон, кровавi слiди на хрестi, поява ликiв святих на стiнах чи деревах є чимось надзичайним. I, на жаль, цим часто користуються недобросовiснi служителiв церкви, чи не так?

— Сумно, але бiльшiсть явлень та мироточень є вигадкою священникiв, якi таким чином хочуть долучити людей до своєї конфесiї. Я зовсім не хочу сказати, що надприроднiх явищ, коли iкони можуть зцiлювати, нема. З iсторiї вiдомi факти, коли iкони рятували цiлi мiста вiд хвороб, але сьогоднi, на жаль, на цьому спекулюють.

Бердичівська Мати Божа

фото з Вікіпедії

В Українi є близько сотнi чудотворних iкон, якi протягом столiть доводили свою цiлющу дiю. От, наприклад, старовинна iкона Матерi Божої Бердичiвської, що прославилася численними чудесами. Вона була оголошена чудотворною ще у 15 столiттi. Або Белзька чудотворна iкона Пресвятої Богородицi, яка потрапила до нас з Вiзантiї. Є перекази, що у 13 столiттi, коли Белз зруйнували монголо-татари, Матiр Божа зiйшла на землю та лишила слiд на каменi, а свою iкону — на згарищi князiвської церкви. Жителi навколишнiх сiл приходили до Белза пiд захист чудотворної iкони. Пiзнiше її було перенесено до польського мiста Ченстохови, i тепер вона бiльше знана як Ченстоховська. Я був бiля неї та на власнi очi бачив милицi, якi залишали зцiленi люди.

Є задокументованi свiдчення i про Почаївську Богородицю, яка захищала мiсто вiд нападу татар, i про Теребовлянську чи Зарваницьку iкони Божої Матерi. Чудотворний образ є у Чернiговi.

Буває, що чудотворнi iкони столiттями нiчого не проявляють. Наприклад, iкона Вишгородської Божої Матерi, яка тепер перебуває в Москвi пiд назвою Владімирська, чудотворила лише тодi, коли була у Києвi, куди її, подаровану, привезли з Вiзантiї.

— Як можна вiдрiзнити справжню чудотворну iкону вiд фальсифiкованої?

— Чудотворностiсть тiєї чи iншої iкони має ретельно задокументовуватися. Пiсля того, як стає вiдомим вiдповiдний факт, вiдбувається засiдання єпархiальної ради, складається акт обстеження, який, окрiм пiдписiв та печаток, пiдверджується ще й на святому Євангелiї. Усе виявлене детально описується, записуються свiдчення свiдкiв, i аж потiм факт фiксується патрiархатом як чудо. Вiдомi чудотворнi iкони мають такi записи протягом кiлькох столiть.

Читайте також:   Неймовірна історія про те, як ікона Матері Божої врятувала немовля

Джерело.

You cannot copy content of this page