fbpx
Події
Депутати — це бiльше мавпи, нiж люди (дослідження)

Науковцi виявили в поведiнцi макак тi самi риси, якi роблять з людей негiдникiв чи… полiтикiв

Вважають, що однi люди схильнi робити тiльки добро, а iншi — наче створенi для зла. Та чи так це насправдi? У процесi дослiджень, що тривали понад 20 рокiв, ученi Чиказького унiверситету (США) дiйшли несподiваних висновкiв, зауважує газета Експрес.

То що ж таке зло? Люди злi вiд природи чи це риса соцiальна? Що виявило це дослiдження?

— Ученi Чиказького унiверситету понад 20 рокiв дослiджували рiзнi моделi поведiнки макак. Та всi вони мали прояви макiавелiзму — ця риса вважається передумовою формування зла в поведiнцi людей, — каже Геннадiй Мустафаєв, кандидат психологiчних наук, гештальт-терапевт. — Американськi колеги вбачали пiд злом навмисну дiю, що заподiює страждання, загибель або шкоду iншiй живiй iстотi. У результатi було виокремлено так звану темну трiаду — риси, що частiше притаманнi людям, яких ми визначаємо як “злих”.

— Що це за трiада?

— Цей термiн був уперше запроваджений рокiв п’ятнадцять тому, коли канадськi психологи запропонували набiр рис, що визначають “злу” поведiнку, — це макiавелiзм, психопатiя та нарцисизм.

Скажiмо, макiавелiзм передбачає використання наперед продуманої стратегiї та хитрощiв заради досягнення мети. Вiн включає в себе манiпуляцiю, нехтування нормами моралi, концентрацiю на власних iнтересах. Така людина схильна “пiдставляти”, хитрувати, обманювати — все з метою одержати вигоду. У родинi такi чоловiки часто ведуть подвiйне життя. Також ця риса притаманна бiльшостi полiтикiв. До речi, цiкаво, що така сама риса характерна для тварин — наприклад, альфа-самцi схильнi вдаватися до манiпуляцiй у виглядi погроз i демонстративно-агресивної поведiнки для захисту своєї їжi, мiсця проживання, а також самиць.

Психопатичний тип особистостi також є частиною темної трiади. Йдеться про асоцiальну поведiнку, iмпульсивнiсть, егоїзм, жорстокiсть. Так, iз них виходять гарнi топ-менеджери, директори, полiтики (знову ж таки, як мiнiмум, половина наших полiтикiв є класичними психопатами), адже вони йдуть до своєї метi, не гребуючи нiчим. Це зазвичай люди без совiстi, якi звикли йти по трупах, якi нехтують соцiальними пiдвалинами, якi не зупиняться нi перед чим заради досягнення своєї мети.

Третя риса темної трiади — нарцисизм. Такi люди вiдзначаються манiєю величi, гординею, самозакоханiстю, вiдсутнiстю емпатiї. Вони часто хизуються дорогими машинами, великими будинками, цiнними годинниками. Це не що iнше, як демонстратизм для власного звеличення.

— Але до чого тут макаки, вибачте?

— Так, схильнiсть до психопатiї показують багато тварин — вiд мавп до дельфiнiв. А мiж людиною та макаками дуже багато спiльного в послiдовностях ДНК та експресiї генiв, тому вченi вирiшили саме їх узяти для виявлення спiльного й у поведiнцi, — пояснює Павло Фролов, кандидат психологiчних наук, завiдувач лабораторiї соцiально-психологiчних технологiй Iнституту соцiальної та полiтичної психологiї НАПНУ. — Однак перед людиною рано чи пiзно постає проблема морального вибору, що й вiдрiзняє її вiд тварини. Ми стаємо моральними тодi, коли перестаємо використовувати норми моралi для власної користi. Iншими словами, коли живемо за Божими принципами.

Автор: Марина МОРОЗ

Читайте також:  Депутати поповнили свій автопарк

Джерело.