fbpx
Без рубрики
Верховна Рада змінила умови проведення призову

Верховна Рада прийняла президентський законопроект про внесення змін щодо умов призову громадян на строкову військову службу попри негативний висновок Головного науково-експертного управління.

За відповідний законопроект №4020 «Про внесення зміни до статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» проголосували 235 народних депутатів.

У висновку Головного науково-експертного управління, зазначається наступне:

Згідно з приписами чинної частини шостої статті 15 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу на наступний рік визначаються Указом Президента України, який публікується в засобах масової інформації не пізніш як за місяць до закінчення поточного року.

У такий спосіб громадянам призовного віку гарантується право бути завчасно повідомленими про строки проведення та кількість чергових призовів на наступний рік. У разі незгоди з рішенням призовної комісії громадянин матиме певний час для оскарження такого рішення до призовної комісії вищого рівня або до суду. У свою чергу, призовні комісії мають змогу підготуватись до проведення призову і провести його належним чином (у тому числі забезпечити призов з урахуванням освіти, досвіду, здібностей, інтересів та особистих можливостей призовників).

Натомість, у законопроекті пропонується відмовитися від встановлених Законом вимог щодо строків опублікування відповідного Указу Президента України в засобах масової інформації. При цьому в якості основного аргументу на користь пропонованих змін у Пояснювальній записці зазначено, що “різкі зміни у воєнно-політичній обстановці держави, що обумовлені дією в Україні особливого періоду, вимагають більшої гнучкості під час прийняття управлінських рішень щодо комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом і оперативного корегування їх чисельності”.

Можна погодитись з тим, що в умовах збройної агресії проти України існує нагальна потреба у встановленні особливого порядку призову на строкову військову службу. Однак такий порядок, на наш погляд, повинен мати тимчасовий характер та бути чітко визначений у Законі України “Про військовий обов’язок і військову службу”.
Крім того, Президент України як Верховний Головнокомандувач відповідно до чинного законодавства має достатньо правових важелів реагування на зміну військово-політичної обстановки в Україні.

З огляду на це вважаємо, що законопроект потребує доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.